آگهی مزایده فروش مرغ مادری پایان دوره تا پایان روز چهارشنبه ۹۹/۰۳/۲۱

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ مادری پایان دوره خود در استان فارس را با وزن تقریبی ۱۰۰ تن جهت کشتار، از طریق مزایده به … “آگهی مزایده فروش مرغ مادری پایان دوره تا پایان روز چهارشنبه ۹۹/۰۳/۲۱”

آگهی مزایده فروش کودهای مرغ مادری پایان دوره تا پایان روز شنبه ۹۹/۰۲/۲۷

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کودهای مرغ مادری پایان دوره خود در استان مازندران را با وزن تقریبی ۶۰۰ تن از طریق مزایده … “آگهی مزایده فروش کودهای مرغ مادری پایان دوره تا پایان روز شنبه ۹۹/۰۲/۲۷”

آگهی مزایده شانه و کارتن مستعمل تخم مرغ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد شانه و کارتن مستعمل تخم مرغ خود را از طریق مزایده به فروش رساند. علاقه‌­مندان جهت شرکت و … “آگهی مزایده شانه و کارتن مستعمل تخم مرغ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷”

آگهی فروش مرغ مادری پایان دوره تا پایان روز ۱۳۹۸/۰۲/۰۹

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد مرغ‌های مادر پایان دوره خود را در استان مازندران با وزن تقریبی ۲۰۰تن جهت کشتار از طریق مزایده … “آگهی فروش مرغ مادری پایان دوره تا پایان روز ۱۳۹۸/۰۲/۰۹”

مزایده فروش کود مرغ پایان گله تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

شرکت مرغ اجداد زربال در نظر دارد کود مرغ مادری پایان دوره خود در استان گیلان  را با وزن تقریبی۶۰۰ تن از طریق مزایده به فروش … “مزایده فروش کود مرغ پایان گله تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳”

مزایده فروش مرغ حذفی پایان گله تا پایان روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

شرکت مرغ اجداد زربال  در نظر دارد مرغ‌های مادر پایان دوره تولید خود  در استان گیلان را را با وزن تقریبی ۱۲۰ تن جهت کشتار … “مزایده فروش مرغ حذفی پایان گله تا پایان روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹”

آگهی مزایده فروش کود مرغ پایان گله از روز سه شنبه ۹۸/۰۵/۰۱ لغایت ۹۸/۰۵/۰۶

شرکت مرغ اجداد زربال، کود مرغ‌ مادری پایان دوره خود را از طریق مزایده به فروش می‌رساند. علاقمندان جهت شرکت و اطلاع از شرایط مزایده … “آگهی مزایده فروش کود مرغ پایان گله از روز سه شنبه ۹۸/۰۵/۰۱ لغایت ۹۸/۰۵/۰۶”