رویدادهای داخلی

اولین نمایشگاه داروهای دامپزشکی ایران

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

اولین نمایشگاه داروهای دامپزشکی ایران1397/09/131397/09/16ایران ،تهران

ششمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری،دام و طیور، شیلات و دامپزشکی

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

ششمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری،دام و طیور، شیلات و دامپزشکی 1397/09/18 1397/09/21 ایران، لرستان، خرم‌آباد

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی 1397/10/30 1397/11/03 ایران، خوزستان، اهواز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز1397/04/121397/04/15ایران، آذربایجان شرقی، تبریز

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته 1397/۰۲/18 1397/۰۲/21 ایران، فارس، شیراز

دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور،آبزیان، ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته رشت

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور،آبزیان، ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته رشت ۱۳۹۷/03/29 ۱۳۹۷/04/01 ایران،گیلان،رشت

نمایشگاه ایران آگروفود

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه ایران آگروفود 1397/04/08 1397/04/11 ایران، تهران

کنفرانس جهانی آنفلوانزای پرندگان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

کنفرانس جهانی آنفلوانزای پرندگان1397/04/131397/04/14ایران، تهران

اولین نمایشگاه بین المللی غلات،خوراک دام و طیور ، دانه های روغنی

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

اولین نمایشگاه بین المللی غلات،خوراک دام و طیور ، دانه های روغنی1397/04/191397/04/22ایران، گیلان، بندرانزلی

چهاردهمین دوره نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

چهاردهمین دوره نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد1397/04/191397/04/22ایران، خراسان رضوی، مشهد

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان گلستان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان گلستان1397/05/021397/05/05ایران، گلستان، گرگان

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان گلستانسیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات همدان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات همدان1397/05/221397/05/25ایران، همدان

دهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته زنجان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

دهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته زنجان1397/05/301397/06/02ایران، زنجان

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تهران

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تهران1397/06/151397/06/18ایران، تهران