رویدادهای داخلی

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، دام و طیور، شیلات، دامپزشکی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ایران، خوزستان، اهواز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته تبریز۱۳۹۷/۰۴/۱۲۱۳۹۷/۰۴/۱۵ایران، آذربایجان شرقی، تبریز

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ایران، فارس، شیراز

دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور،آبزیان، ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته رشت

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

دوازدهمین نمایشگاه دام و طیور،آبزیان، ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته رشت ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ایران،گیلان،رشت

نمایشگاه ایران آگروفود

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه ایران آگروفود ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ایران، تهران

کنفرانس جهانی آنفلوانزای پرندگان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

کنفرانس جهانی آنفلوانزای پرندگان۱۳۹۷/۰۴/۱۳۱۳۹۷/۰۴/۱۴ایران، تهران

اولین نمایشگاه بین المللی غلات،خوراک دام و طیور ، دانه های روغنی

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

اولین نمایشگاه بین المللی غلات،خوراک دام و طیور ، دانه های روغنی۱۳۹۷/۰۴/۱۹۱۳۹۷/۰۴/۲۲ایران، گیلان، بندرانزلی

چهاردهمین دوره نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

چهاردهمین دوره نمایشگاه دام، طیور و آبزیان مشهد۱۳۹۷/۰۴/۱۹۱۳۹۷/۰۴/۲۲ایران، خراسان رضوی، مشهد

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان گلستان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان گلستان۱۳۹۷/۰۵/۰۲۱۳۹۷/۰۵/۰۵ایران، گلستان، گرگان

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان گلستانسیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات همدان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مرغداری، دامپروری و شیلات همدان۱۳۹۷/۰۵/۲۲۱۳۹۷/۰۵/۲۵ایران، همدان

دهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته زنجان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

دهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته زنجان۱۳۹۷/۰۵/۳۰۱۳۹۷/۰۶/۰۲ایران، زنجان

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تهران

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و صنایع وابسته تهران۱۳۹۷/۰۶/۱۵۱۳۹۷/۰۶/۱۸ایران، تهران

اولین نمایشگاه داروهای دامپزشکی ایران

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

اولین نمایشگاه داروهای دامپزشکی ایران۱۳۹۷/۰۹/۱۳۱۳۹۷/۰۹/۱۶ایران ،تهران

ششمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری،دام و طیور، شیلات و دامپزشکی

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

ششمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری،دام و طیور، شیلات و دامپزشکی ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ایران، لرستان، خرم‌آباد