رویدادهای خارجی

هفتادو سومین نمایشگاه بین المللی گاو شیری کرمونا ایتالیا

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هفتادو سومین نمایشگاه بین المللی گاو شیری کرمونا ایتالیا ۱۳۹۷/۰8/02 ۱۳۹۷/۰8/05 ایتالیا-کرمونا

نمایشگاه دام و طیور هانوفر (EuroTier)

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه دام و طیور هانوفر (EuroTier) ۱۳۹۷/۰8/22 ۱۳۹۷/۰8/25 آلمان-هانوفر

VIV EUROPE

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

VIV EUROPE 30/03/1397 01/04/1397 Utrecht, The Netherlands

نمایشگاه بین المللی کشاورزی Caspian Agro آذربایجان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه بین المللی کشاورزی Caspian Agro آذربایجان ۱۳۹۷/۰۳/۰۲  ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ آذربایجان-باکو

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، کشاورزی و صنایع وابسته تایلند

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، کشاورزی و صنایع وابسته تایلند ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ تایلند، بانکوک

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و واردات مواد غذایی IFE گوانگجو چین

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و واردات مواد غذایی IFE گوانگجو چین ۱۳۹۷/۰۴/۰۷  ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ چین-گوانگجو

سی امین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، غذایی، دام و طیور اوکراین

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

سی امین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، غذایی، دام و طیور اوکراین ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ اوکراین-کی اف

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Food Technology Asia & Hospitality Show لاهور پاکستان 2018

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Food Technology Asia & Hospitality Show لاهور پاکستان 2018۱۳۹۷/۰۶/۱۰۱۳۹۷/۰۶/۱۲پاکستان، لاهور

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی Food Agro کنیا

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی Food Agro کنیا۱۳۹۷/۰۶/13۱۳۹۷/۰۶/15کنیا-نایروبی

نمایشگاه دامپروری فرانسه (2018 SPACE)

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه دامپروری فرانسه (2018 SPACE)۱۳۹۷/۰۶/20۱۳۹۷/۰۶/23فرانسه-رن