رویدادهای خارجی

هفتادو سومین نمایشگاه بین المللی گاو شیری کرمونا ایتالیا

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هفتادو سومین نمایشگاه بین المللی گاو شیری کرمونا ایتالیا ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ایتالیا-کرمونا

نمایشگاه دام و طیور هانوفر (EuroTier)

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه دام و طیور هانوفر (EuroTier) ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ آلمان-هانوفر

VIV EUROPE

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

VIV EUROPE ۳۰/۰۳/۱۳۹۷ ۰۱/۰۴/۱۳۹۷ Utrecht, The Netherlands

نمایشگاه بین المللی کشاورزی Caspian Agro آذربایجان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه بین المللی کشاورزی Caspian Agro آذربایجان ۱۳۹۷/۰۳/۰۲  ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ آذربایجان-باکو

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، کشاورزی و صنایع وابسته تایلند

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی، کشاورزی و صنایع وابسته تایلند ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ تایلند، بانکوک

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و واردات مواد غذایی IFE گوانگجو چین

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و واردات مواد غذایی IFE گوانگجو چین ۱۳۹۷/۰۴/۰۷  ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ چین-گوانگجو

سی امین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، غذایی، دام و طیور اوکراین

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

سی امین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، غذایی، دام و طیور اوکراین ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ اوکراین-کی اف

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Food Technology Asia & Hospitality Show لاهور پاکستان ۲۰۱۸

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Food Technology Asia & Hospitality Show لاهور پاکستان ۲۰۱۸۱۳۹۷/۰۶/۱۰۱۳۹۷/۰۶/۱۲پاکستان، لاهور

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی Food Agro کنیا

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و کشاورزی Food Agro کنیا۱۳۹۷/۰۶/۱۳۱۳۹۷/۰۶/۱۵کنیا-نایروبی

نمایشگاه دامپروری فرانسه (۲۰۱۸ SPACE)

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه دامپروری فرانسه (۲۰۱۸ SPACE)۱۳۹۷/۰۶/۲۰۱۳۹۷/۰۶/۲۳فرانسه-رن