تاریخچه توسعه شرکت در یک نگاه

zarbalgp2
zarbalgp2

1370/12/28

تأسیس شرکت مرغ اجداد زربال

1393/12/24

سالروز تأسیس باشگاه صادرات شرکت مرغ اجداد زربال

chineh2
chineh2

1395/06/12

یکپارچه شدن با شرکت چینه

1390/07/09

آغاز همکاری شرکت مرغ اجداد زربال با شرکت زرین پرکیان

DSC_0045
DSC_0045

1390/06/12

آغاز فعالیت جوجه کشی شرکت مرغ اجداد زربال در منطقه ضیابر

1389/06/05

آغاز همکاری شرکت مرغ اجداد زربال با شرکت آریا مرغ گیلان (فارم دو)

DSCF7212
DSCF7212

1389/02/10

تأسیس دفتر مرکزی شرکت مرغ احداد زربال در منطقه لاکان، استان گیلان

1387/05/05

آغاز همکاری شرکت مرغ اجداد زربال با شرکت آریا مرغ گیلان (فارم یک)

_MG_3705
_MG_3705

1385/09/18

اولین جوجه ریزی شرکت مرغ اجداد زربال در فارم یک واحد لاکان

DSCF7388
DSCF7388

1385/03/17

اولین جوجه ریزی شرکت مرغ اجداد زربال در فارم‌های دو و سه واحد لاکان

DSCF7034
DSCF7034

1374/08/10

اولین جوجه ریزی نژاد راس در شرکت مرغ اجداد زربال واحد تنکابن

DSCF7424
DSCF7424

1374/01/26

اولین جوجه ریزی واحد سپیدان شرکت مرغ اجداد زربال